i am angel. Amazed.Loved.Grateful.

😁

😁

—for him (via buhaybabae)

(via dakilanggerlpren)

—(via ohlovequotes)
—(via ohlovequotes)

Sana alam niya yung pakiramdam na nararamdam mo ngayon. Yung sakit na idinulot ng mabilis niyang pagsuko sayo. Sana…

what she meant when you told her you were leaving and she said it’s fine (m.b)

(Source: maartejade, via escafeism)

—(via escafeism)